ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Γεώργιος Στυλιάδης
Γεώργιος Ζυμπίδης
Γεώργιος Λάιος
Βασίλειος Μπινιάκος
Νικόλαος Σίμος
Απόστολος Τσίκος
Κωνσταντίνος Τσαντσούρης
Ελευθέριος Παπαγεωργίου
Χρήστος Συμεωνάκης
Παύλος Μιτυληναίος

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Σας γνωρίζουμε το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. Καστοριάς που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες στις 16 Μαΐου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα ώς εξής:

 

Πρόεδρος        :        Τέγος Στέργιος

Αντιπρόεδρος:        Ζυμπίδης Γεώργιος

Γραμματέας   :        Τσίκος Απόστολος

Ταμίας            :        Δράτσας Ανδρέας

Μέλος             :        Δοκόπουλος Κυριάκος

καιρός weather.gr

loading