ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στέργιος Τέγος
Λάζαρος Τζάμπος
Κωνσταντίνος Τσαντσούρης
Γεώργιος Στυλιάδης
Απόστολος Τσίκος
Ανδρέας Δράτσας
Νικόλαος Σίμος
Βασίλειος Μπινιάκος
Κυριάκος Δοκόπουλος
Ιωάννης Στεργίου

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Σας γνωρίζουμε το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. Καστοριάς που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες στις 16 Μαΐου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα ώς εξής:

 

Πρόεδρος        :        Τέγος Στέργιος

Αντιπρόεδρος:        Ζυμπίδης Γεώργιος

Γραμματέας   :        Τσίκος Απόστολος

Ταμίας            :        Δράτσας Ανδρέας

Μέλος             :        Δοκόπουλος Κυριάκος

καιρός weather.gr

loading