ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ανέστης Μουτζίκης
Σπυρίδων Παπαθανασίου
Βασίλειος Ψωμιάδης
Απόστολος Τσίκος
Στέφανος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Τσαντσούρης
Ελευθέριος Παπαγεωργίου
Γεώργιος Ζυμπίδης
Γεώργιος Στυλιάδης
Γεώργιος Λάιος

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Σας γνωρίζουμε το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. Καστοριάς που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες στις 16 Μαΐου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα ώς εξής:

 

Πρόεδρος        :        Τέγος Στέργιος

Αντιπρόεδρος:        Ζυμπίδης Γεώργιος

Γραμματέας   :        Τσίκος Απόστολος

Ταμίας            :        Δράτσας Ανδρέας

Μέλος             :        Δοκόπουλος Κυριάκος

καιρός weather.gr

loading