ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ζαχαρίας Βεργόπουλος
Στέργιος Τέγος
Απόστολος Τσίκος
Σπυρίδων Παπαθανασίου
Γεώργιος Στυλιάδης
Λάζαρος Τζάμπος
Ιωάννης Στεργίου
Κωνσταντίνος Τσαντσούρης
Βασίλειος Μπινιάκος
Παύλος Μιτυληναίος

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Σας γνωρίζουμε το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. Καστοριάς που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες στις 16 Μαΐου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα ώς εξής:

 

Πρόεδρος        :        Τέγος Στέργιος

Αντιπρόεδρος:        Ζυμπίδης Γεώργιος

Γραμματέας   :        Τσίκος Απόστολος

Ταμίας            :        Δράτσας Ανδρέας

Μέλος             :        Δοκόπουλος Κυριάκος

καιρός weather.gr

loading