ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Γεώργιος Λάιος
Κωνσταντίνος Τσαντσούρης
Ελευθέριος Παπαγεωργίου
Ανέστης Μουτζίκης
Κυριάκος Δοκόπουλος
Γεώργιος Ζυμπίδης
Ιωάννης Στεργίου
Παύλος Μιτυληναίος
Σπυρίδων Παπαθανασίου
Παρασκευάς Ζέγας

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Σας γνωρίζουμε το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. Καστοριάς που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες στις 16 Μαΐου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα ώς εξής:

 

Πρόεδρος        :        Τέγος Στέργιος

Αντιπρόεδρος:        Ζυμπίδης Γεώργιος

Γραμματέας   :        Τσίκος Απόστολος

Ταμίας            :        Δράτσας Ανδρέας

Μέλος             :        Δοκόπουλος Κυριάκος

καιρός weather.gr

loading