ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Βασίλειος Μπινιάκος
Γεώργιος Ζυμπίδης
Παρασκευάς Ζέγας
Χρήστος Συμεωνάκης
Ελευθέριος Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνος Τσαντσούρης
Σπυρίδων Παπαθανασίου
Βασίλειος Ψωμιάδης
Ζαχαρίας Βεργόπουλος
Ανέστης Μουτζίκης

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου

Σας γνωρίζουμε το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. Καστοριάς που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες στις 16 Μαΐου 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα ώς εξής:

 

Πρόεδρος        :        Τέγος Στέργιος

Αντιπρόεδρος:        Ζυμπίδης Γεώργιος

Γραμματέας   :        Τσίκος Απόστολος

Ταμίας            :        Δράτσας Ανδρέας

Μέλος             :        Δοκόπουλος Κυριάκος

καιρός weather.gr

loading