ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παύλος Μιτυληναίος
Νικόλαος Σίμος
Ανέστης Μουτζίκης
Απόστολος Τσίκος
Γεώργιος Λάιος
Ελευθέριος Παπαγεωργίου
Ζαχαρίας Βεργόπουλος
Κυριάκος Δοκόπουλος
Χρήστος Συμεωνάκης
Βασίλειος Ψωμιάδης

Γιατί να χρησιμοποιήσω Διακόπτη Διαφυγής Έντασης;

Γιατί να χρησιμοποιήσω Διακόπτη Διαφυγής Έντασης;

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών που έχουν κατάλληλα επιλεγμένα χαρακτηριστικά και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 

Ένα βασικό υλικό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι και ο διακόπτης διαφυγής έντασης (R.C.D.relay). Ο Διακόπτης Διαφυγής Έντασης (Δ.Δ.Ε. στα 30mA) ή ηλεκτρονόμος ασφαλείας, ή απλά ρελέ, εγκαθιστάται στο γενικό πίνακα μιας οικίας, πριν από οποιαδήποτε κατανάλωση, μερική ασφάλεια, αμέσως μετά από τον γενικό διακόπτη ή την γενική ασφάλεια. Στην χώρα μας η ύπαρξή του είναι υποχρεωτική εδώ και χρόνια με προεδρικό διάταγμα.

 

Το ρεύμα γίνεται επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό όταν η τιμή του είναι πάνω από τα 50 mA.  Η λειτουργία του αντιηλεκτροπληξιακού βασίζεται στον λεγόμενο διαφορικό μετασχηματιστή.

 

Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τον κάθε αγωγό της παροχής στο διαφορικό μετασχηματιστή, τρεις φάσης και ουδέτερος για τριφασική παροχή ή μια φάση και ουδέτερος για μονοφασική παροχή, είναι μηδενικό, αν δεν υπάρχει διαρροή στην εγκατάσταση. Αν υπάρχει διαρροή πάνω από 30 χιλιοστά του αμπέρ (30mA) τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ρελέ, από το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται, κόβοντας το ρεύμα σε χρόνο μικρότερο από 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

 

Τα πλεονεκτήματα ενός Δ.Δ.Ε. είναι:

 

  1. Σίγουρη και αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής
  2. Προστασία από πυρκαγιά
  3. Συνεχής επιτήρηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης
  4. Προστασία από άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
  5. Ιδανικό όριο επέμβασης
  6. Προστασία ακόμη και εγκατάσταση χωρίς γείωση
  7. Προστασία ακόμη και αν διακοπεί ο ουδέτερος
  8. Προστασία ακόμη και αν ο μοχλός επαναφοράς κρατηθεί με την βία στην θέση του
  9. Απομόνωση της εγκατάστασης σε περίπτωση πλημμύρας

 

Στην αγορά κυκλοφορούν και ρελέ διαρροής έντασης με ευαισθησία στα 300 mA.

ΠΡΟΣΟΧΗ αυτά δεν είναι κατά της ηλεκτροπληξίας.

 

Αποστόλης Τσίκος

Ηλεκτρολόγος

καιρός weather.gr

loading